2016

Waldorf Astoria Chengdu


2017

Waldorf Astoria Doha West Bay

Waldorf Astoria Bangkok

Waldorf Astoria Beverly Hills

Waldorf Astoria Bali


2019

Waldorf Astoria Sanya Haitang Bay

Waldorf Astoria Hainan Baoting Resort

Waldorf Astoria Jakarta

Waldorf Astoria Bali Ubud