Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah (2014)

Waldorf Astoria Doha (2015)

Waldorf Astoria Hainan Baoting Resort (2016)

Waldorf Astoria Bangkok (2016)

Waldorf Astoria Chengdu (2016)

Waldorf Astoria Sanya (2017)

Waldorf Astoria Crete Sitia Bay (2020)

Waldorf Astoria Bangkok (2020)